Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Vũ Minh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Vũ Minh Hiếu

Nguyễn Vũ Minh Hiếu
328 10002 / 4 100096

Luyện toán

87 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8700

Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 17:44:02
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:37:35
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 05:53:14
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 06:00:41
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 06:49:00
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 06:27:12
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 08:44:19
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 17:48:53
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 15:03:58
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 06:13:01
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 05:22:47
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 19:11:18
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 17:11:35
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 18:25:05
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 18:45:09
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 17:13:05
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 18:17:09
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:29:47
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 06:24:28
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 05:48:06
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 05:36:28
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 19:03:11
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 05:56:11
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 06:18:49
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 19:48:44
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 16:24:30
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 18:48:47
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 06:15:38
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-06-09 06:04:42
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 16:32:39
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 06:34:00
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 05:44:33
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-06-13 15:36:48
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 06:21:11
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 04:50:47
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 05:11:33
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 05:59:46
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 06:01:01
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:37:36
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 06:03:53
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 06:04:04
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 07:22:59
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 05:48:44
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 05:52:22
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 06:06:32
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 06:12:31
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 06:14:01
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:52:32
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:53:58
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 15:55:50
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 15:42:30
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 05:42:31
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 05:53:09
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:00:47
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 06:10:49
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 12:23:39
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 18:55:47
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 16:17:59
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:21:07
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:11:10
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:34:54
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:16:14
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 16:38:58
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 18:01:55
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 13:55:45
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 18:34:44
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 13:06:24
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:01:56
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 17:06:48
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 12:32:09
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 06:00:44
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:59:54
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:03:44
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 22:23:07
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 05:42:52
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 13:21:02
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 05:51:15
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 16:44:41
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 05:08:29
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 05:09:30
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 05:56:32
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:22:25
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 06:44:07
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 06:08:43
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 05:41:42
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 06:00:10
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:39:18

Luyện văn - Tiếng Việt

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:48:48
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:44:01
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:45:56
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:51:13
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:53:58
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 05:45:08
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 05:45:16
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 16:26:21
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 19:01:15
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 09:33:35
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 09:38:57
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 09:46:23
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 09:52:20
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:21:00
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:23:37
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:56:22
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:59:40
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 13:13:01
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 13:19:13
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 13:25:29
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 13:31:33
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 19:49:51
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 20:01:45
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 20:06:17
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 07:01:13
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 07:07:00
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 13:28:00
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 07:09:50
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:53:11
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:57:03
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:59:52
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:03:12
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:04:52
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:22:09
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:13:15
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Hòa bình
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:16:45
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:32:44
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:20:02
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:24:32
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:36:16
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:50:17
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2018-01-29 19:11:24
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2018-01-29 19:16:21
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:09:18
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:16:03
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:29:36
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:36:01
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 19:06:46
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 19:10:31
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 19:26:54
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 19:31:59
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:26:50
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 19:34:40
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 19:40:13
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 19:43:46
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 18:41:14
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 18:47:25
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 18:52:38
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 19:05:40
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:54:34
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:59:11
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:42:34
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:47:15
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:50:52
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:53:11
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 13:57:38
Nguyễn Vũ Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:42:18

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:26:08
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:23:10
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 17:24:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:28:12
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:25:49
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:18:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:33:05
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:29:25
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:27:26
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:17:16
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:15:08
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:12:39
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:10:47
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:08:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:07:13
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:04:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:02:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 21:10:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:38:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:15:52
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:14:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:30:01
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:24:34
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:22:35
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:13:34
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:12:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:08:54
Nguyễn Vũ Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:06:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:05:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:03:32