Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☠Sɦĭηĭɠαмĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ☠ {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝}. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☠Sɦĭηĭɠαмĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ☠ {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝}

☠Sɦĭηĭɠαмĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ☠ {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝}
Bán nik : 100k
  • Tên: ☠Sɦĭηĭɠαмĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ☠ {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝}
  • Đang học tại: Trường THCS Ninh Thắng
  • Địa chỉ: Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 6932SP, 7GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 287SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

86 -Trung bình 9.70 - Tổng điểm 8921

Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:59:54
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 22:23:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 05:51:15
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:03:44
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 05:42:52
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 05:41:42
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 06:08:43
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 06:44:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:22:25
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 05:09:30

Luyện văn - Tiếng Việt

67 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 6760

Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:42:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 13:57:38
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:50:52
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:42:34
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:59:11
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 19:05:40
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 18:52:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.52 - Tổng điểm 61

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:26:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:23:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 17:24:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:28:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:25:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:18:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:33:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:29:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:27:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:17:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:15:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:12:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:10:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:08:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:04:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:02:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:38:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:15:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:14:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:30:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:24:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:22:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:13:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:12:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:08:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:06:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:05:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:03:32