Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 )

Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 )
https://www.facebook.com/nguyenvu.minhhieu303

Luyện toán

86 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 8931

Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:59:54
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 22:23:07
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 05:51:15
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:03:44
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 05:42:52
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 05:41:42
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 06:08:43
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 06:44:07
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:22:25
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 05:09:30

Luyện văn - Tiếng Việt

67 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 6760

Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 17:42:18
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 13:57:38
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:53:11
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:50:52
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:47:15
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:42:34
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:59:11
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:54:34
Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 19:05:40
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 18:52:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.52 - Tổng điểm 61

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:26:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:23:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 17:24:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:28:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:25:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 06:18:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:33:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:29:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 07:27:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:17:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:15:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:12:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:10:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:08:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:07:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:04:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 17:02:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 21:10:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:38:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:15:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 16:14:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:30:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:24:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:22:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:13:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:12:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:08:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:06:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:05:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-14 07:03:32