Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lêcongan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lêcongan

lêcongan
songoku

Luyện toán

14 -Trung bình 7.34 - Tổng điểm 2423

lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:40:52
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:46:02
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:32:50
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:42:58
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 07:51:10
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 20:42:19
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 11:31:01
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 09:34:28
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 09:32:38
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 07:14:04

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.52 - Tổng điểm 827

lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2018-07-20 21:23:23
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 18:53:47
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 08:43:47

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 1851

lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:20:39
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 09:49:33
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:19:20
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 07:49:17
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 08:10:23
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:44:27
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 08:05:50
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:49:33
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 20:57:01
lêcongan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 11:17:43

Điểm thi

lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 13:27:58
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-17 13:18:32
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 13:13:33
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 12:18:59
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 11:53:56
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 22:18:52
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-16 22:11:23
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 16:01:39
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 15:08:20
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 15:04:20
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-19 20:13:13
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-19 19:55:21
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-19 08:15:27
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-16 22:03:59
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-30 17:30:42
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-30 17:26:05
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:52:55
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-09 20:51:08
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:10:58
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:09:44
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-22 14:45:54
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-22 14:44:48
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:25:50
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:23:29
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:20:52
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:19:53
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:16:29
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:12:42
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:11:55
lêcongan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-21 16:10:26