Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với king of king bijuu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

king of king bijuu

king of king bijuu
ohaiyo!Chào mừng các bạn đến với nhà mình!Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Luyện toán

5 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 575

king of king bijuu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 20:19:27
king of king bijuu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-09-05 11:10:45
king of king bijuu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-26 10:05:07
king of king bijuu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 20:41:37
king of king bijuu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-07-04 19:25:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi