Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Yến Nhi

Ngô Thị Yến Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

81 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8100

Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 09:13:04
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-22 09:32:35
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 11:34:44
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 14:53:22
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 08:56:34
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 16:52:12
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 10:48:52
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 08:08:37
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:38:39
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 09:23:35
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 10:59:02
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 16:14:32
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 16:06:08
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 15:05:16
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:43:42
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 16:15:13
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 21:09:56
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 09:02:40
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-07-22 09:40:08
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:26:06
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:31:21
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 11:45:02
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:37:51
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:41:05
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:46:44
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 08:51:16
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:03:52
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 17:11:45
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 16:44:20
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 20:24:16
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 14:57:02
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 16:50:08
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 14:57:21
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 14:54:04
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 10:14:52
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 16:20:00
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 10:53:36
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 21:26:01
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-06-09 19:43:53
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 14:38:33
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 17:16:02
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 21:35:35
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-06-05 17:10:41
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 21:44:09
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 21:02:12
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 08:52:29
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 17:44:50
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-06-09 10:35:52
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 09:08:47
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 22:01:18
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:36:02
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:27:42
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 15:14:41
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:10:29
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 14:35:45
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-08 19:12:53
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 16:44:54
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 08:24:41
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 21:18:57
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 19:20:19
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 10:18:50
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 15:38:13
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 08:30:37
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 21:30:20
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 10:27:58
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 10:52:07
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 15:49:49
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-06-08 19:26:06
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 09:38:43
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 18:01:36
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 15:40:08
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:28:38
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - chia cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 20:57:59
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 12:39:48
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 12:35:17
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 16:49:57
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 08:16:39
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 16:07:42
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 08:45:34
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 08:35:54
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 17:20:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:22:11
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:14:37
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:37:35
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-24 14:37:20
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-14 15:10:13
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 07:05:12
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:31:33
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:28:04
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:26:34
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:24:57