Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Yến Nhi

Ngô Thị Yến Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

81 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 8163

Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 12:35:17
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 12:39:48
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:41:05
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:37:51
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 16:28:38
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 16:20:00
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 16:15:13
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 16:06:08
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 17:20:46
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 14:38:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:22:11
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:14:37
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:37:35
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-24 14:37:20
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-14 15:10:13
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 07:05:12
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:31:33
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:28:04
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:26:34
Ngô Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:24:57