Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với OG_Noxuss. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

OG_Noxuss

OG_Noxuss
Chào mừng các bạn đến với trang các nhân của mình nhé ^^

Luyện toán

1 -Trung bình 6.35 - Tổng điểm 127

OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 12:41:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:01:56

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 1753

OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 16:52:47
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 16:53:38
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 17:02:11
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 16:57:30
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 16:56:55
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:28:35
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 17:07:11
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 17:05:10
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:12:46
OG_Noxuss đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:11:43

Điểm thi

OG_Noxuss làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 10:24:51
OG_Noxuss làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-19 15:26:11
OG_Noxuss làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-19 15:23:11
OG_Noxuss làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-17 17:51:04