Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣

ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

18 -Trung bình 9.47 - Tổng điểm 1800

ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 08:03:10
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:21:18
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 13:16:54
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:18:19
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:26:22
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:25:08
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 07:45:01
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 07:43:56
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 07:07:09
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:28:39

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 07:38:36
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 07:36:21
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:01:48
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:11:52

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 19:42:34
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 20:45:57
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 19:46:36
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 19:44:09
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 19:42:07
ɱ√ρ︵2☠0☠7☠0☠8︵❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 19:40:30

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-20 19:46:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-29 14:07:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:26:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:22:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:18:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:16:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:11:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:06:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:03:55