Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Văn Phong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Văn Phong

Dương Văn Phong
♥Đôi khi bạn thấy thật là buồn nhưng bạn đừng lo...♥♥♥ vì bạn đã có người bạn tốt Š2 bố mẹŠŠ♥♥¢ŽÑJ|

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Dương Văn Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 20:12:26
Dương Văn Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 20:07:28
Dương Văn Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 20:26:13
Dương Văn Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 20:14:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dương Văn Phong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 20:39:00
Dương Văn Phong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-13 19:51:12