Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴

๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴
Chào mừng các bạn đã ghé thăm làng của mình !

Luyện toán

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 07:27:22
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 06:01:43
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-09-20 06:50:08
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 07:28:17
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 14:52:34
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 19:56:30
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 19:19:13
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:48:20
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 07:14:50
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 09:52:43
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 19:57:17
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 19:53:44
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 19:15:40
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:20:22
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 08:00:55
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 21:05:54
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 20:08:16
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 10:17:55
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 19:42:39
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 20:48:31
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 13:43:03
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 20:00:12
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-10-08 18:24:38
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 19:56:49
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 18:12:34
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 16:48:16
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 07:18:23
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 14:04:08
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 18:04:33
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:55:08
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 22:37:53
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:07:55
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:50:19
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:51:33
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:09:25
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 13:46:03
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:47:01
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 21:13:18
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:53:03
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:56:42
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 08:03:24
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 09:47:17
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:10:42
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 07:13:22
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 09:15:16
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:36:34
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:45:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-06 22:14:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-06 22:10:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-05 19:15:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-27 19:02:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-26 18:55:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 20:18:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 20:15:46
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 19:38:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 19:34:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 19:30:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-20 19:47:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-19 18:32:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-19 18:29:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:12:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:10:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 19:33:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 19:28:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:12:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:09:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:05:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-06 19:53:38
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-06 19:50:07
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:47:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 19:10:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:35:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:32:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:19:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:15:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-23 19:13:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-23 19:07:36