Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴

๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴
Chào mừng các bạn đã ghé thăm làng của mình !

Luyện toán

47 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 4733

๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:55:08
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:45:04
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:36:34
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 18:04:33
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 09:15:16
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 07:13:22
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:10:42
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 09:47:17
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:56:42
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 14:04:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 176

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-06 22:14:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-06 22:10:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-05 19:15:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-27 19:02:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-26 18:55:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 20:18:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 20:15:46
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 19:38:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 19:34:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 19:30:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-20 19:47:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-19 18:32:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-19 18:29:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:12:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:10:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 19:33:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 19:28:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:12:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:09:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:05:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-06 19:53:38
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-06 19:50:07
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:47:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 19:10:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:35:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:32:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:19:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 21:15:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-23 19:13:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-23 19:07:36