Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đố ai đoán dc tên mình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đố ai đoán dc tên mình

đố ai đoán dc tên mình
today i very happy tell about me. hello friends, my name is Yến Như,i am eleven years old. i am a student at grade 6a1 in Yên Phú lower secondary school.I like to watch cartoons, especially the One Piece movie aired on Sundays and eat candy.My hobby is collecting Japanese comics.I am nicknamed the mischievous clown.in class I am know I would have liked, particularly as her teacher.I am homeroom teacher called Lệ.Thank you for listening.

Luyện toán

155 -Trung bình 9.53 - Tổng điểm 15727

đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 21:08:06
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-19 19:50:46
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 08:16:14
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 08:44:17
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 16:11:19
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 21:16:35
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 15:37:10
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 15:41:48
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 21:41:17
đố ai đoán dc tên mình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 20:41:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi