Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cố lên Tân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cố lên Tân

Cố lên Tân
Có đứa bạn nói với tôi rằng : " Chú học giỏi bằng anh không " Lúc đó tôi cảm thấy WFT và đã từng hứa sẽ cố gắng học thật giỏi cho nó biết mặt. Tôi sẽ thực hiện điều đó. Cố lên!

Luyện toán

48 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 4893

Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 07:44:11
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 09:18:46
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 06:24:24
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 05:25:28
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-06-09 05:28:51
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-06-03 09:13:41
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 11:14:16
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 08:53:30
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 10:39:05
Cố lên Tân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-05-11 11:03:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-28 09:30:53
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:39:35
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:37:28
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:35:59
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:34:49
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:33:31
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:31:59
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:30:42
Cố lên Tân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-25 08:18:40