Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Call Me_MOSTER. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Call Me_MOSTER

Call Me_MOSTER
ai là EXO-L bơi qua đây đi ≧▽≦ (◡‿◡✿) E)(O

Điểm thi

Luyện toán

27 -Trung bình 7.24 - Tổng điểm 3404

Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 14:07:18
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-12-29 15:11:16
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-08-09 15:19:42
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-18 13:57:00
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 12:09:34
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-04-08 14:04:44
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 12:54:55
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 16:00:36
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-02-23 15:37:29
Call Me_MOSTER đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 13:25:41