Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vũ nhung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vũ nhung

vũ nhung
hello,minh la vu nhung hay ket ban voi minh nha

Điểm thi

vũ nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-27 19:04:02
vũ nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-18 17:41:02
vũ nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 17:58:35

Luyện toán

2 -Trung bình 7.01 - Tổng điểm 491

vũ nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 14:16:59
vũ nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 21:23:55