Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vũ nhung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vũ nhung

vũ nhung
hello,minh la vu nhung hay ket ban voi minh nha

Luyện toán

2 -Trung bình 7.01 - Tổng điểm 491

vũ nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 21:23:55
vũ nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 14:16:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

vũ nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-27 19:04:02
vũ nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-18 17:41:02
vũ nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 17:58:35