Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO
qq

Luyện toán

48 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 4980

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 20:02:22
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 21:26:50
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 20:37:55
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 21:23:37
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 13:38:47
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 20:09:33
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 15:33:42
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 14:07:50
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 14:01:14
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 20:14:23

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 479

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 20:02:01
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 19:59:12
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 19:57:57
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:54:08

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 6.83 - Tổng điểm 273

Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:59:28
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:21:06

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-10 12:16:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-25 20:40:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 21:20:48
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 21:18:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 21:18:37
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 21:16:50
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 21:15:57
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-19 19:35:34
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-19 19:27:14
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 19:50:21
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-14 21:38:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-11 21:18:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-11 21:15:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-10 21:07:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-10 12:20:27
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-10 12:17:20
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 21:43:29
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-09 12:52:13
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-03 13:18:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-03 13:12:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-17 21:02:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 21:00:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-06 21:04:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-06 21:03:08
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-06 21:01:03
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-06 21:00:10
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-06 20:55:53
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-05 14:55:59
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-05 14:52:19
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-28 13:41:56