Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉

๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉
bỏ nick nè na , nick chính của mk đây nè : https://olm.vn/thanhvien/yennhibilly
  • Tên: ๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉
  • Đang học tại: Trường THCS Đức Bác
  • Địa chỉ: Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
  • Điểm hỏi đáp: 19SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 5.88 - Tổng điểm 1177

๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:44:10
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:43:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.83 - Tổng điểm 466

Luyện Tiếng Anh

67 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 7976

๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:43:29
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:02:04
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 10:23:48
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:27:56
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:16:56
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:20:11
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:11:48
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:50:43
๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:18:25
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:49:27

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 16:20:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-01 19:19:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-01 13:46:58