Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Anh Khôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Anh Khôi

Trần Nguyễn Anh Khôi
...

Luyện toán

4 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 492

Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 08:12:00
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 07:27:36
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 13:25:51
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 14:46:54

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 456

Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:07:45
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:18:55
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 21:26:13
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 07:35:48

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 1376

Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:43:46
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:09:24
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:46:53
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 07:57:57
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:09:51
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 07:36:41
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 21:32:05
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 08:11:45
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 17:19:59
Trần Nguyễn Anh Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:58:37

Điểm thi