Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thảo Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thảo Nguyên

Nguyễn Thảo Nguyên
tôi mong mình là người con gái mạnh mẽ như bông hoa hồng có thể sống trong mùa đông băng giá này. tôi là Thảo Nguyên. mong đc làm quen

Luyện toán

0 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 142

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 96

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 95

Điểm thi

Nguyễn Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-15 16:47:21
Nguyễn Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 16:43:56
Nguyễn Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-11 21:13:00