Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hải Tặc Nữ Vương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hải Tặc Nữ Vương

Hải Tặc Nữ Vương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 8.53 - Tổng điểm 256

Hải Tặc Nữ Vương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 09:34:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:42:01
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:39:56
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 20:27:31
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:31:47
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:27:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:12:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:05:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:01:21
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 21:59:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 21:57:10