Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hải Tặc Nữ Vương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hải Tặc Nữ Vương

Hải Tặc Nữ Vương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Hải Tặc Nữ Vương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 09:34:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:42:01
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:39:56
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 20:27:31
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:31:47
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:27:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:12:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:05:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:01:21
Hải Tặc Nữ Vương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 21:59:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 21:57:10