Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Thị Yến Nhi

Đoàn Thị Yến Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

11 -Trung bình 9.32 - Tổng điểm 1492

Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:43:59
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:09:16
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 19:56:43
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:22:08
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:11:02
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 22:03:07
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:16:09
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:59:40
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:48:16
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:35:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.05 - Tổng điểm 41

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 6.34 - Tổng điểm 317

Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:52:20
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:10:29
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:50:30

Điểm thi

Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:32:01
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:30:33
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:28:48
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:26:33
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-12 21:21:17
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 21:15:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 21:12:29
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:59:59
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:58:29
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:56:52
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 22:02:10
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-26 20:33:50
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-26 20:31:44
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 20:19:28
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-09 20:08:21