Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Thị Yến Nhi

Đoàn Thị Yến Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 19:56:43
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 22:03:07
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 21:53:00
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:43:59
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:16:09
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:59:40
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:35:33
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:48:16
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:09:16
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:11:02
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:22:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:50:30
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:10:29
Đoàn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:52:20

Điểm thi

Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:32:01
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:30:33
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:28:48
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:26:33
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-12 21:21:17
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 21:15:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 21:12:29
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:59:59
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:58:29
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:56:52
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 22:02:10
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-26 20:33:50
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-26 20:31:44
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 20:19:28
Đoàn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-09 20:08:21