Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Ngô Xuân Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Ngô Xuân Nhi

Lê Ngô Xuân Nhi
Xin chào tất cả mọi người khi vào đây nha! mong mọi người giúp đỡ mình và khi vào đây rồi nhớ kết bn với mình nha!! thank you!! https://olm.vn/thanhvien/nhi2007np

Luyện toán

1 -Trung bình 4.85 - Tổng điểm 194

Lê Ngô Xuân Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:15:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 108

Điểm thi

Lê Ngô Xuân Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-10-26 17:36:22
Lê Ngô Xuân Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 17:24:05