Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nhan Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nhan Thùy Dương

Nguyễn Nhan Thùy Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 8.51 - Tổng điểm 766

Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục và đối xứng tâm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 17:11:11
Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 16:55:22
Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 16:53:56
Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 15:43:29
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 20:24:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-21 20:45:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:41:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:28:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:18:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:28:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-05 17:46:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 17:44:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 17:42:22