Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Trần Nhật Thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Trần Nhật Thanh

Bùi Trần Nhật Thanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 512

Bùi Trần Nhật Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 10:26:54
Bùi Trần Nhật Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 16:39:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-06 10:26:27
Bùi Trần Nhật Thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-06 10:24:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-27 16:50:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-25 16:46:10
Bùi Trần Nhật Thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 17:06:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:54:01