Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T-SERIES. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T-SERIES
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:10:03
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:41:43
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:17:00
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:46:26
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:14:34
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:52:24
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:26:05
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:10:23
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:05:22
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 20:58:10
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:01:35
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:07:30
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:19:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 20:42:35
T-SERIES đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 20:44:14

Điểm thi

T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-01 20:19:26
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-31 17:30:15
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-30 20:56:01
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-30 20:51:43
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-30 20:46:55
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-20 20:54:31
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-20 20:23:25
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:33:37
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:30:16
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:26:43
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:21:37
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 21:20:06
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:04:45
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:00:53
T-SERIES làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:56:32