Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với £ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤
Trăng chờ gió thu nổi ,thổi nhẹ để mây tan,nghiêng mình qua khe hở ,vằng vặc ngắm nhân gian,Trăng chờ gió nhẹ mây tan, xuyên qua khe hở ánh vàng rạng soi.

Luyện toán

20 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 2602

Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:57:36
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:45:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:01:00
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 07:02:54
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:01:30
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:45:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:52:24
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:16:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:25:06
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:25:44

Luyện văn - Tiếng Việt

93 -Trung bình 7.12 - Tổng điểm 10177

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 07:06:25
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:19:09
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 20:46:37
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 20:34:58
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:09:56
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:16:46
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:01:44
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:57:16
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:51:26
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:31:49

Luyện Tiếng Anh

148 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 16274

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:54:00
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:21:57
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 19:59:49
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:46:56
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:40:30
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:00:43
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:33:18
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:04:50
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:53:48
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 19:53:33

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:20:43
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:44:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 20:41:33
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-25 15:34:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-30 20:00:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-15 13:07:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 19:12:37
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-26 19:34:39