Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bùi trần hà trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bùi trần hà trang

bùi trần hà trang
Ngắn gọn , đầy đủ : Nhớ kb nha ! Dài dòng , ko nhàm chán : học lớp a4 / mê trinh thám - conan / cung Taurus / cuối cùng , ko biết nói gì nữa .^,^ $$$

Điểm thi

bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-25 11:21:52
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-23 20:10:22
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-20 20:46:43
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 20:43:12
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-14 21:10:12
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 21:37:26
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 21:35:29
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 10:18:15
bùi trần hà trang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 10:11:12

Luyện toán

2 -Trung bình 5.95 - Tổng điểm 476

bùi trần hà trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 14:44:25
bùi trần hà trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 09:35:27