Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với truong nhat linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

truong nhat linh

truong nhat linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

33 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 3745

truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 07:58:08
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 07:41:15
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 16:47:54
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 16:28:08
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 19:07:38
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 18:43:39
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 16:23:48
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 15:56:06
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 08:04:28
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 21:26:18

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 1258

Lần cuối làm bài: 2018-05-13 17:25:26
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 17:45:36

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 19:01:50
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 06:40:54

Điểm thi

truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-10 09:01:55
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-10 08:56:13
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-10 08:43:29
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-09 15:51:00
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 16:47:14
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 16:40:50
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 10:29:21
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-30 16:09:45