Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) CTV

Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ )
Cuồng Zoro.Người tin tưởng : Thanh Nguyen Phuc,-Sun-. Thank you!!! CTV ♡☆♡ : Dead or Die ?Trick or Treat? Ủng hộ mình nha ^_^. Hôm nay bắt đầu on lại (nhưng ko đều vì ôn thi HSG). Hãy xem anh comeback !!!
  • Tên: Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ )
  • Đang giảng dạy tại: Trường THCS Thái Hoà
  • Địa chỉ: Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
  • Điểm hỏi đáp: 1890SP, 14GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Lần cuối làm bài: 2020-12-16 13:06:17
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2021-01-17 15:43:18
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 07:25:32
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2021-01-17 15:41:11
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:02:42

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2017-11-13 11:17:23

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:40:26
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:42:34
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:58:29
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:02:22
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:04:20
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:07:33
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:10:31
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:15:01
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:22:47
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:28:11
Hacker☆‿ ☆⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ❁◕ ‿ ◕❁ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 07:20:28

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-02-07 15:53:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-02-07 12:58:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-01-17 15:59:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-01-01 08:35:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-02 07:23:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-09-02 07:12:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-02 07:08:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-02 07:06:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-02 07:04:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-02 07:02:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-30 09:38:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-30 09:33:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-30 09:24:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-30 08:47:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-03 21:00:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-27 20:49:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-27 20:47:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-28 07:18:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-26 20:39:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-25 21:28:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-12 06:36:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-28 19:46:46
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-28 19:42:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-28 19:40:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-16 19:15:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-14 20:33:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-06 19:48:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:36:40
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:30:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:26:03