Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hiếu Nhân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hiếu Nhân

Nguyễn Hiếu Nhân
hello bạn nào học trên tienganh123 thì kết bạn nha

Luyện toán

146 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14600

Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 16:18:39
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 16:17:21
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 09:25:36
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 09:23:11
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 09:06:04
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 17:26:05
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 16:07:31
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 16:47:52
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 17:13:11
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 20:04:41
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 11:17:56
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 17:11:44
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 17:27:36
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 17:35:36
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 17:38:26
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 15:59:59
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 20:05:35
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 16:28:12
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2015-08-03 17:53:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 19:21:25
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-08-08 09:31:57
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 15:27:27
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 15:31:55
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-09-04 08:06:18
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 15:36:57
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 16:41:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 14:49:06
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 15:35:50
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 17:51:50
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 19:08:55
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2015-08-28 20:01:44
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 08:13:56
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 08:29:48
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-09-03 07:47:49
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2015-09-03 08:13:09
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 09:37:31
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-09-26 07:21:56
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 10:56:22
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-10-26 11:13:38
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 19:10:39
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2016-01-08 12:48:30
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 19:26:08
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 14:13:55
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 09:44:52
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 16:41:09
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 11:18:33
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 19:58:00
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 09:28:44
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 17:54:14
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 17:52:59
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 18:20:19
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 18:28:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 20:21:07
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:11:57
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:19:04
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:25:49
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:32:57
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:35:22
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:38:22
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 06:35:45
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:02:37
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:09:51
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 16:20:31
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 08:19:27
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 08:41:39
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 08:48:15
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 08:51:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 09:27:12
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 09:43:40
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 09:52:14
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 09:58:56
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 10:23:42
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 09:53:47
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 10:33:49
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 15:07:21
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 14:41:31
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 14:39:20
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 15:01:30
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 19:59:31
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 15:14:46
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 12:54:16
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 19:48:36
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 08:17:13
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 06:50:24
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 15:27:18
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 09:21:27
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 09:46:50
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 15:16:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:01:00
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 10:07:26
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 10:35:10
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phá ngoặc rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:25:12
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 19:29:47
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 19:40:44
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 10:04:50
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 10:30:25
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 19:34:02
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 15:26:16
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 15:34:00
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:18:57
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 15:57:03
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 16:05:04
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 16:09:54
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 16:03:33
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 13:54:48
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 14:37:57
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 19:59:29
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 15:04:34
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 19:21:33
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 19:24:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 06:55:56
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 16:24:32
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 09:31:08
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 09:54:02
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 09:46:11
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 07:32:15
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 16:31:05
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 19:58:16
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 13:25:05
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 19:44:27
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 13:28:53
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 13:31:23
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 13:35:11
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 13:43:08
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 13:45:29
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 19:42:27
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 13:49:54
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 19:27:40
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 08:06:56
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 08:13:42
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 08:18:17
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 08:21:31
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 18:49:51
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 10:45:47
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 10:45:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 10:47:53
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 10:44:05
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 15:50:22
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 10:35:01
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:45:47
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:37:40
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 06:59:58
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 07:02:48
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 07:06:32
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 16:37:03
Nguyễn Hiếu Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 07:59:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-07 14:07:51
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:52:25
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:46:47
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 20:48:07
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 20:43:09
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-18 15:12:14
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-18 15:09:13
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-06-18 14:55:01
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-01 09:21:24
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 20:05:20
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 19:22:35
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 19:14:50
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 13:56:36
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 13:53:55
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-27 20:05:30
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-27 20:02:11
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-27 19:56:25
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-26 19:17:23
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-26 17:23:03
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-26 17:18:47
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-24 20:19:27
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 20:07:43
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 19:51:56
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 19:46:09
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 19:35:37
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 07:27:10
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-23 07:24:15
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 07:18:56
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-22 13:38:28
Nguyễn Hiếu Nhân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-22 13:34:48