Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phù thủy tốt bụng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phù thủy tốt bụng

phù thủy tốt bụng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! sở thích của mình là xem phim đọc truyện học và cả lên online math nữa nếu có ai giống mình thì kết bạn với mình nha 0 giống cũng được mình sẽ chờ

Luyện toán

1 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 150

phù thủy tốt bụng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 05:43:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

phù thủy tốt bụng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-16 12:16:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 06:04:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-09 20:28:40
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-09 13:07:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 19:25:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 19:22:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-08 16:12:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-06 08:23:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-05 21:26:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-04 05:52:50
phù thủy tốt bụng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-03 10:35:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-01 21:26:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-31 09:13:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-31 07:54:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-30 18:33:47
phù thủy tốt bụng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-30 09:19:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-30 06:59:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-29 17:36:55