Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngguyentronganhtu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngguyentronganhtu

ngguyentronganhtu
quân mập lắm !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-30 18:49:05
ngguyentronganhtu làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-12-04 17:11:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-25 12:19:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-25 12:10:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-22 09:40:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-22 09:31:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 05:26:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-12 11:20:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-10 12:24:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-03 18:20:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-12 16:33:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-12 16:30:08

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm