Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Trang

Nguyễn Thùy Trang
Hello mọi người! Love mọi người nhiều Choa ^.^

Luyện toán

8 -Trung bình 6.69 - Tổng điểm 1740

Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:58:38
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:51:09
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:44:34
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:16:20
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 16:10:08
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:09:59
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:25:33
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:29:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Luyện Tiếng Anh

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:24:21
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:27:57
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:29:28
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:35:45
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:38:16
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:30:08
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:17:18
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:02:36
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:26:16
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:31:51

Điểm thi