Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Trang

Nguyễn Thùy Trang
Nhìn kìa, sao 🌟đang sáng✨ trong đêm🌌...Chúng thật đẹp🌠 trong màn tối ấy🌃...còn tôi😔..tôi đang mờ nhạt dần💣...trong sự nhớ thương của người ấy😭...mà tự nhiên đói quá cả nhà ơi 🍟🍕🍖🍔🍝🍲🍲🍛🥣🍣🍣🍤🍱🍙🍣🍡🍦🍰🎂🍮🍨🍧🥮🍫🍩🍯🍻🍷🍸🍹🥛🍊🍌🍓🍎🍠 mời mọi người dùng bữa 🍴🔪

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:29:20
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:25:33
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:09:59
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 16:10:08
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:16:20
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:44:34
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:51:09
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:58:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:28:21
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:07:46
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:47:21
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:08:27
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:54:57
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:50:06
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:43:21
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:37:49
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:18:20
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:31:51
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:26:16
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:02:36
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:17:18
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:30:08
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:38:16
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:35:45
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:29:28
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:27:57
Nguyễn Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:24:21

Điểm thi