Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyentienkhoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyentienkhoa

nguyentienkhoa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 7.27 - Tổng điểm 654

nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:57:12
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:13:48
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:42:48
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:13:38

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 6.54 - Tổng điểm 916

nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:15:29
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 18:43:08
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:58:37
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:48:59
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:59:35

Luyện Tiếng Anh

36 -Trung bình 8.47 - Tổng điểm 4318

nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:02:00
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:30:41
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:45:58
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:40:20
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:04:56
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:34:14
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:17:51
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:14:33
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:05:48
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 18:50:53

Điểm thi

nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 19:56:59
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 19:51:14
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:36:11
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:30:04
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:27:09
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:28:03
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:15:59
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:45:53
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:43:36
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:39:02
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:35:31
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-24 19:56:11
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-24 19:49:34
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-24 19:42:26
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-15 18:47:43
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:12:22
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:52:04
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:45:05
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:36:13
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-12 20:04:49