Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thu An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thu An

Nguyễn Thu An
các bạn ơi hãy cùng mình bước tới tương lai nhé!các bạn hãy cứ theo đuổi ước mơ của mình dù cho có bao nhiêu gian khó nhé!một điều nữa,mình cung song tử,mình muốn kết bạn thật nhiều.Hãy làm bạn với mình nha!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 15:43:02
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:43:01

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:46:32
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:50:27
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 15:59:54
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:35:53
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:13:00
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 16:14:57
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 15:29:16
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:27:06
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:29:39
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:08:09
Nguyễn Thu An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:13:52

Điểm thi

Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-30 17:09:38
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-30 17:05:24
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-30 17:02:56
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-30 16:57:56
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-30 16:52:40
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-30 16:47:06
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 07:44:46
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 07:38:39
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 07:33:12
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 07:30:56
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 07:28:08
Nguyễn Thu An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 07:25:31