Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh Trúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nguyễn Thị Thanh Trúc
hiviolympic.com/1/english-grade-7-lop-7/385-cach-lam-bai-thi-ioe-lop-7-vong-huyen-2013

Luyện toán

13 -Trung bình 6.44 - Tổng điểm 1804

Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 20:47:01
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-20 05:51:55
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-02 21:45:31
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 21:20:58
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-25 21:09:11
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-21 20:57:02
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-07-14 20:26:24
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-07-04 19:52:11
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 21:42:01
Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 20:29:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi