Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Minh Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Minh Thảo

Nguyễn Thị Minh Thảo
hi!Mình là Minh Thảo.Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà của mình

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 64

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thị Minh Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-04 22:18:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:15:54