Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thi minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thi minh

nguyen thi minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 165

nguyen thi minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 10:39:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen thi minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-24 10:47:02