Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Lệ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Lệ

Nguyễn Thị Lệ
chinh phục 10000 điểm Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.95 - Tổng điểm 99

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thị Lệ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-01 18:26:37
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-11-01 18:23:09
Nguyễn Thị Lệ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-01 18:20:53