Nguyễn Thị Kim Dung

Giới thiệu về bản thân

...
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

                 Giải

Anh đã cho em số hòn bi là:

       24 x 1/4 = 6 (hòn bi)

                    Đáp số: 6 hòn bi