Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Diễm Quỳnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
hello

Luyện toán

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 16:08:32
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-28 17:24:15
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 18:24:45
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 18:18:33
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 10:22:28
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 10:12:15
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 16:02:11
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 10:52:32
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 10:49:15
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-29 13:05:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 177

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 18:35:01

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 36

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 08:59:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-13 10:06:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-13 09:41:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-13 09:39:28
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-13 09:38:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-13 09:35:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-29 13:24:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 09:40:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-24 06:44:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:15:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:13:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:12:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:11:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 19:55:18