Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền
Chào .Mình tên là Nguyễn Thanh Huyền lớp 5c Trường Tiểu học Dị Nậu . Nếu ai muốn làm quen với mình thì hãy kết bạn với mình nhé

Luyện toán

14 -Trung bình 8.92 - Tổng điểm 1605

Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 20:16:47
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 20:30:46
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 21:36:35
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 20:04:38
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 06:46:41
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 10:40:42
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 06:21:08
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 09:02:03
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 12:59:31
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 10:55:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-14 15:46:47
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 15:43:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:55:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:49:40
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:38:26
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:33:24
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:22:37
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:19:32
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:16:56
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:15:05
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:12:43
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:09:41
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:06:22
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:03:45
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:01:02
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:57:26
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:55:13
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:53:08
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-04 19:45:47
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-04 19:25:10
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-03 18:20:02