Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quốc Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh
Nhớ kết bạn với mình nhé , love you

Luyện toán

74 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7400

Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:27:37
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:41:58
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:31:50
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:56:44
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:30:39
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 15:32:58
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:55:48
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:27:57
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:28:08
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 19:14:55

Luyện văn - Tiếng Việt

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 10:25:31
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 10:31:42
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 20:40:33
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 16:03:59
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:57:15
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:19:28
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:16:51
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:31:44
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:34:50
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:42:17

Luyện Tiếng Anh

35 -Trung bình 8.82 - Tổng điểm 3705

Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:59:05
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:56:26
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:55:21
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 15:39:58
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 15:38:29
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 15:37:45
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 16:33:13
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 14:57:36
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 14:52:22
Nguyễn Quốc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 14:51:58

Điểm thi

Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-22 20:29:11
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 19:32:48
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-18 19:31:14
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 19:29:49
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:45:02
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:42:07
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:41:00
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:39:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:37:55
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 11:20:26
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 11:16:24
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 11:13:13
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 11:07:45
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-10 17:43:50
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-10 17:33:38
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-12-10 17:27:46
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-15 20:08:58
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 20:03:49
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 19:57:59
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 19:53:42
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 19:51:02
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 09:49:51
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-26 20:58:34
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-21 11:26:37
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-21 11:22:54
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-21 11:20:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-21 11:14:42
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 10:04:12
Nguyễn Quốc Khánh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-11 10:00:47