Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phương Hiền Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phương Hiền Thảo

Nguyễn Phương Hiền Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 06:10:19
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-07-22 15:07:03
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:32:18
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 17:41:42
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức trong các tam giác vuông đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 22:43:14
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 18:04:44
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 22:33:17
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình chứa căn
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 22:21:01
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 16:47:13
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 17:00:51
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 18:01:59
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 05:25:52
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 05:37:48
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:18:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 16:23:04

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 15:09:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 18:50:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-27 15:16:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-27 15:10:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-27 15:03:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-27 14:56:18