Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phương Hiền Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phương Hiền Thảo

Nguyễn Phương Hiền Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

14 -Trung bình 9.33 - Tổng điểm 1400

Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức trong các tam giác vuông đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 22:43:14
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình chứa căn
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 22:21:01
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 22:33:17
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 17:41:42
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:32:18
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:18:40
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 05:37:48
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 05:25:52
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 18:01:59
Nguyễn Phương Hiền Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 16:47:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 15:09:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 18:50:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-27 15:16:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-27 15:10:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-27 15:03:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-27 14:56:18