Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn

➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn

  • Tên: ➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn
  • Đang học tại: Trường THCS Thiện Phiến
  • Địa chỉ: Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
  • Điểm hỏi đáp: 1229SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:02:57
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:00:57
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:33:50
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:54:45
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:50:30
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:42:23
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:44:16
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:40:16
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:33:13
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:24:50

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.73 - Tổng điểm 232

Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:14:00
➻❥Tử_Thiên ﹏ღ 《ღᵯįᵰ ღ》_Team Ngữ Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:03:12

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.00 - Tổng điểm 40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-14 21:20:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-18 20:07:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-17 19:36:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 20:14:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:01:14
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:51:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-11 19:47:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-11 19:42:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-11 19:13:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-09 20:54:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 18:51:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-05 21:01:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:58:14
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-11 21:29:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-11 21:26:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-11 21:25:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-11 21:24:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-11 21:23:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-11 21:20:50
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-11 21:19:22