Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyennhung2006. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyennhung2006

nguyennhung2006
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyennhung2006
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: -20SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

99 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 10752

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 11:01:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:04:04
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:53:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:48:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:30:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 18:51:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 14:29:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 18:51:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 18:54:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 18:46:33

Luyện văn - Tiếng Việt

282 -Trung bình 9.55 - Tổng điểm 28835

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:39:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 11:20:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 18:05:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:16:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:24:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:32:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:22:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:09:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 18:35:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:09:03

Luyện Tiếng Anh

200 -Trung bình 9.35 - Tổng điểm 20848

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:03:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:02:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:46:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 17:50:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:57:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 18:41:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 15:56:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:43:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 15:57:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 16:34:40

Điểm thi

nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-08 19:15:08
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-01 10:39:01
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-26 19:13:20
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-15 17:11:38
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 14:22:44
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 14:19:08
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 17:53:25
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 17:03:16
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 17:00:09
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 16:54:18
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 16:46:07
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-12 19:14:59
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-12 19:12:11
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-12 19:08:57
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 18:10:16
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-07 18:07:05
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 18:02:22
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-28 08:50:50
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-28 08:37:28
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-21 10:34:02
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-12 18:06:57
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-10 21:23:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-10 20:32:05
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-08 22:13:38
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 09:13:30
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:35:04
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 20:37:27
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-01 10:33:43
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-18 21:50:19
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-18 10:16:19