Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyennhung2006. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyennhung2006

nguyennhung2006
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyennhung2006
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

89 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 9141

Lần cuối làm bài: 2019-07-13 20:48:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:42:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 18:18:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:07:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 08:41:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:00:27
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:09:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 18:45:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 18:40:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 10:46:44

Luyện văn - Tiếng Việt

227 -Trung bình 9.61 - Tổng điểm 23059

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 21:13:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:30:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 13:47:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:17:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:24:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:32:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:22:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:09:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 18:35:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:09:03

Luyện Tiếng Anh

168 -Trung bình 9.63 - Tổng điểm 17042

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:48:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:27:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:43:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:57:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 21:19:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 15:56:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 21:32:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 15:57:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:52:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:00:11

Điểm thi

nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-12 18:06:57
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-10 21:23:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-10 20:32:05
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-08 22:13:38
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 09:13:30
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:35:04
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 20:37:27
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-01 10:33:43
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-18 21:50:19
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-18 10:16:19
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-22 21:23:54
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 21:33:46