Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nhung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nhung

Nguyễn Nhung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:25:40
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 18:04:52
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:50:16
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:40:08
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:12:49
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:24:09
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 2: Grammar: Comparative forms of adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:16:30

Điểm thi

Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-01 20:08:05
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-01 19:46:38
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:54:48
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:45:37
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:37:01
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:41:41
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:24:11
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:04:34
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 20:45:02