Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nhung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nhung

Nguyễn Nhung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 95

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 9.10 - Tổng điểm 1092

Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 2: Grammar: Comparative forms of adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:16:30
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:24:09
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:12:49
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:40:08
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:50:16
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 18:04:52
Nguyễn Nhung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:25:40

Điểm thi

Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-01 20:08:05
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-01 19:46:38
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:54:48
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:45:37
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:37:01
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:41:41
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:24:11
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:04:34
Nguyễn Nhung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 20:45:02