Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Sáng

Nguyễn Ngọc Sáng
Bạn nào học toán 7 thì đăng kí kênh Youtube này nha https://www.youtube.com/channel/UCUe1MaZbUXGUrn78kWg4gdA

Điểm thi

Luyện toán

164 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 16738

Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-09 15:56:51
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 16:04:24
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 16:18:27
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-05-05 11:44:27
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-05-09 08:16:32
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 14:46:20
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 15:18:55
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 10:36:47
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 14:04:13
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 07:16:11