Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Inazuma eleven ( Hội Roblox ) . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Inazuma eleven ( Hội Roblox )

Inazuma eleven ( Hội Roblox )
----------------------------------------------------------------------------------------- những người nào thích bóng đá hãy kết bạn với mình-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hết

Luyện toán

0 -Trung bình 1.80 - Tổng điểm 18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 651

Inazuma eleven ( Hội Roblox ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 13:47:30
Inazuma eleven ( Hội Roblox ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:41:41
Inazuma eleven ( Hội Roblox ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:48:33
Inazuma eleven ( Hội Roblox ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:46:02
Inazuma eleven ( Hội Roblox ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:44:14
Inazuma eleven ( Hội Roblox ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:50:14

Điểm thi