Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyên Hưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyên Hưng

Trần Nguyên Hưng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

73 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 10561

Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:13:53
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:21:08
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 20:42:27
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 12:35:49
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 13:49:46
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 08:45:12
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:00:53
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 11:22:21
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 11:21:55
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 11:19:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 16:19:37

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 16:44:59
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 16:43:40
Trần Nguyên Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 16:29:00

Điểm thi