Nguyễn Hoàng Duy Hiếu

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Hoàng Duy Hiếu
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

x - 75 * 4 = 75

x - 300    = 75

x             = 75 + 300

x             = 375

(-7) . (-2x+12) = 0

14x - 84 = 0

14x        = 0 + 84

14x        = 84

    x        = 6