Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với do hoang nguyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

do hoang nguyen

do hoang nguyen
HELLO IM NGUYEN XIN CHAO NICE TO MEET YOU !

Luyện toán

206 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 20600

do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:23:56
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 09:58:22
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:19:43
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 22:59:27
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 09:32:49
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 20:58:00
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:09:37
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:21:12
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:28:12
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 19:47:33
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 21:40:39
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:07:25
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 22:07:14
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 12:10:47
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 18:50:35
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 19:46:44
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 21:17:40
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:24:19
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 22:19:34
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 21:21:44
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 23:03:34
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 12:12:52
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 11:35:00
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 16:55:50
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:31:36
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 21:20:09
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 21:26:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 22:05:26
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:37:14
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 20:58:45
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 22:44:43
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 12:15:33
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 21:05:28
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 21:27:55
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 21:01:38
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 21:33:20
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 21:24:54
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:45:54
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 22:13:50
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 21:06:26
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 20:09:41
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:41:46
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:43:54
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 19:50:30
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 21:19:56
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 21:10:46
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 19:57:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 11:55:42
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 20:48:38
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 21:33:34
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 20:59:54
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:48:32
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 10:16:00
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm thừa số, số bị chia hoặc số chia trong phép nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 21:33:37
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 17:24:31
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 08:44:49
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:54:41
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 11:26:54
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:39:20
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 16:25:39
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 20:54:30
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:56:50
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 20:57:48
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 20:35:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:41:38
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:46:38
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:53:37
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 09:54:26
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 19:53:28
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 20:44:47
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 21:13:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:48:29
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 11:52:55
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 21:39:11
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 20:17:31
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 20:54:51
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có tận cùng là các số 0 cho số một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 19:04:22
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán liên quan đến thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 21:06:04
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 12:48:43
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 21:22:56
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 20:26:39
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 16:45:31
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 20:33:19
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 15:14:55
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 20:25:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 12:45:49
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 11:33:27
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 16:01:37
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 21:20:17
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 17:20:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 16:47:49
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 20:17:09
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 09:50:49
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 09:21:35
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 21:10:52
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 21:12:13
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số tự nhiên - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 08:30:32
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 09:38:59
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 11:35:33
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 21:17:08
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 20:50:51
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 20:18:57
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 21:23:23
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 21:07:30
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 20:44:07
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 21:14:29
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 14:33:00
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:14:46
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 19:50:21
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 21:46:55
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:16:35
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:21:57
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 17:49:35
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:24:47
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:27:37
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 20:24:40
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 13:00:17
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 20:32:09
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 20:34:54
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:55:12
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:50:29
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 20:07:57
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 14:56:31
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 22:11:49
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 22:03:26
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 22:14:09
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:22:46
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:26:19
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:29:05
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 11:41:23
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 22:04:04
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 22:18:10
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 20:12:10
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 21:26:39
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 22:08:54
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 18:56:50
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 16:35:24
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 10:00:38
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 21:50:19
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 20:25:17
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 17:53:12
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 08:32:51
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:30:53
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 21:32:42
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 19:32:04
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:33:32
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 19:45:49
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 17:53:29
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 19:34:11
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 19:40:40
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 19:36:05
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:17:37
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 21:38:18
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:59:07
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 20:33:33
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 11:20:24
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 19:51:25
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 20:30:47
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 11:41:27
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 13:42:31
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:45:33
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 20:57:06
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 11:09:58
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 19:43:20
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 20:35:46
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 20:42:13
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 21:02:48
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 20:09:51
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 17:30:24
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 21:36:53
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 22:24:36
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 08:38:21
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 14:49:50
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 14:53:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:27:03
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:43:05
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng cách tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:15:15
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 20:19:13
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 11:29:57
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:26:34
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 21:19:38
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 21:06:47
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 21:14:43
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 19:50:10
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 21:28:41
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 21:22:16
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:18:11
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 14:44:29
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 20:45:20
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 22:03:30
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 21:29:00
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 20:15:57
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 20:24:39
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 21:48:07
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 22:01:10
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 10:51:46
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 20:07:03
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:52:42
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 15:00:03
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 22:01:12
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm diện tích
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 11:53:07
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 21:19:08
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 21:41:37
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 10:34:01
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 20:14:00
do hoang nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 21:28:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-05 21:15:30
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-03 22:05:31
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-03 21:48:19
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 21:22:24
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 21:30:06
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:19:14
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:07:45
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:05:45
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 11:40:29
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 21:32:17
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 21:00:56
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:58:02
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:55:06
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:51:47
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:47:55
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:44:26
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:40:28
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:36:07
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:17:07
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:12:06
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 14:59:01
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 14:54:01
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 14:47:16
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 14:37:50
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 14:22:35
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 14:17:39
do hoang nguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-21 09:28:38