Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyên duc an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyên duc an

nguyên duc an
Xin chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! nhớ kết bạn. :tôi là nguyễn Đức trường An +_+

Điểm thi

nguyên duc an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-28 16:52:33
nguyên duc an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 16:42:46
nguyên duc an làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-28 16:39:36
nguyên duc an làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 16:35:04

Luyện toán

44 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 4436

nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 16:39:07
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 17:02:57
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 09:49:45
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 16:09:41
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 16:21:18
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 16:53:03
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 17:24:23
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 17:14:34
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 13:25:39
nguyên duc an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 20:45:09